Stig-Joeran Samuelsson (OPOL)

E-post: s-js@comhem.se

Ledamot-Org DHR Skärholmens råd för funktionshindersfrågor
Stig-Joeran Samuelsson (OPOL)