Patrik Forslin (OPOL)

Mobil: 070 891 59 08
E-post: p_forslin@hotmail.com

Vice ordförande-Org (OPOL) Enskede-Årsta-Vantörs råd för funktionshinderfrågor
Patrik Forslin (OPOL)