Kristin Jacobsson (C)

Säkerhets- och beredskapschef
Valkrets: Bromma-Kungsholmen
Plats i Rådsalen: 19
E-post: kristin.jacobsson@centerpartiet.se

Vice ordförande (C) Bostadsförmedlingen i Stockholm AB
Ledamot (C) Kommunfullmäktige
Ledamot (C) Socialnämnden
Ledamot (C) Stiftelsen SHIS Bostäder
Ersättare (C) Kommunstyrelsen
Ersättare (C) Socialnämndens individutskott
Ersättare (C) Socialnämndens organisations- och föreningsutskott
Ersättare (C) Storsthlm (tidigare KSL)
Kristin Jacobsson (C)
Fotograf: Björn Dalin
Högupplöst foto