Stefan Fagerström (OPOL)

Telefon: 070-8390767
E-post: stefan.fagerstrom@fubstockholm.se

Ordförande-Org FR Södermalms råd för funktionshinderfrågor
Ersättare-Org (OPOL) Kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor
Stefan Fagerström (OPOL)