Anders Österberg (S)

Valkrets: Yttre Västerort
Plats i Rådsalen: 25
E-post: anders.osterberg@stockholm.se

Ordförande (S) Exploateringsnämnden
Ordförande (S) S:t Erik Fiber AB
Ordförande (S) Stokab, AB
Ordförande (S) Valberedningen
Ombud (S) Storsthlm (tidigare KSL)
Ledamot (S) Fastighetsnämnden
Ledamot (S) Kommunfullmäktige
Ledamot (S) Kommunstyrelsen
Ledamot (S) Kommunstyrelsens ekonomiutskott
Suppleant (S) Stockholms Stadshus AB
Anders Österberg (S)