Anders Österberg (S)

Valkrets: Yttre Västerort
Plats i Rådsalen: 25
E-post: anders.osterberg@stockholm.se

Ordförande (S) Exploateringsnämnden
Ordförande (S) Valberedningen
Ombud (S) Storsthlm (tidigare KSL)
Ledamot (S) Fastighetsnämnden
Ledamot (S) Kommunfullmäktige
Ledamot (S) Kommunstyrelsen
Ledamot (S) Kommunstyrelsens ekonomi- och trygghetsutskott
Suppleant (S) Stockholms Stadshus AB
Anders Österberg (S)
Fotograf: Peter Philips
Högupplöst foto