Sissela Nordling Blanco (Fi)

Valkrets: Östra Söderort
Plats i Rådsalen: 107

Ordförande (Fi) Kommunstyrelsens råd för mänskliga rättigheter
Ombud (Fi) Storsthlm (tidigare KSL)
Ledamot (Fi) Kommunfullmäktige
Ersättare (Fi) Kommunstyrelsen
Ersättare (Fi) Mälardalsrådets stämma
förtorendevald

Sök förtroendevald