Martin Westmont (SD)

Valkrets: Östra Söderort
Plats i Rådsalen: 88
E-post: martin.westmont@sd.se

Ombud (SD) Storsthlm (tidigare KSL)
Ledamot (SD) Arbetsmarknadsnämnden
Ledamot (SD) Kommunfullmäktige
Ledamot (SD) Utbildningsnämnden

Sök förtroendevald