Kadir Kasirga (S)

Kriminalvårdare
Plats i Rådsalen: 24
Mobil: 076-1290095
E-post: Kadir.kasirga@stockholm.se

Borgarråd (S) Borgarrådsberedningen
Vice ordförande (S) Skolfastigheter i Stockholm AB
Vice ordförande (S) Utbildningsnämnden
Ledamot (S) Kommunstyrelsens integrationsutskott
Ledamot (S) Krisledningsnämnden
Ersättare (S) Kommunstyrelsen
Ersättare (S) Kommunstyrelsens ekonomiutskott
Ersättare (S) Mälardalsrådets stämma
Suppleant (S) Stockholms Stadshus AB
Kadir Kasirga (S)

Högupplöst foto