Kadir Kasirga (S)

Kriminalvårdare
Plats i Rådsalen: 24
Mobil: 076-1290095
E-post: Kadir.kasirga@stockholm.se

Borgarråd (S) Borgarrådsberedningen
Vice ordförande (S) Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB)
Vice ordförande (S) Utbildningsnämnden
Ledamot (S) Kommunstyrelsens integrationsutskott
Ledamot (S) Krisledningsnämnden
Ersättare (S) Kommunstyrelsen
Ersättare (S) Kommunstyrelsens ekonomiutskott
Ersättare (S) Mälardalsrådets stämma
Suppleant (S) Stockholms Stadshus AB

Sök förtroendevald