Lisa Palm (Fi)

Ersättare
Valkrets: Södermalm-Enskede
Plats i Rådsalen: 105
E-post: lisa.palm@stockholm.se

Ombud (Fi) Storsthlm (tidigare KSL)
Ledamot (Fi) Kommunfullmäktige
Ersättare (Fi) Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd
Ersättare (V) Enskede-Årsta-Vantörs sociala delegation
Ersättare (Fi) Kommunstyrelsen
Ersättare (Fi) Kommunstyrelsens integrationsutskott
Ersättare (Fi) Kommunstyrelsens trygghetsutskott
förtorendevald
FOTO: Björn Dalin
Högupplöst foto

Sök förtroendevald