Sofia Modigh (KD)

Valkrets: Södermalm-Enskede
Plats i Rådsalen: 37
Mobil: 076 627 67 60
E-post: sofia.modigh@kristdemokraterna.se

Ledamot (KD) Kommunfullmäktige
Ersättare (KD) Farsta stadsdelsnämnd

Sök förtroendevald