Johan Paccamonti (M)

Valkrets: Bromma-Kungsholmen
Plats i Rådsalen: 68
Mobil: 0733-720496
E-post: johan.andreasson@moderat.se

Ledamot (M) Arbetsmarknadsnämnden
Ledamot (M) Bromma stadsdelsnämnd
Ledamot (M) Kommunfullmäktige
Ersättare (M) Storsthlm (tidigare KSL)

Sök förtroendevald