Rudolf Sjöstrand (S)

E-post: rudolf.sjostrand@stockholm.se

Vice ordförande (S) Östermalms sociala delegation
Ledamot (S) Östermalms Stadsdelsnämnd
Rudolf Sjöstrand (S)