Christina Wallmark (SD)

Politisk sekreterare
E-post: christina.wallmark@stockholm.se

Ledamot (SD) Exploateringsnämnden
Ledamot (SD) Södermalms stadsdelsnämnd

Sök förtroendevald