Christina Wallmark (SD)

Politiker
E-post: christina.wallmark@stockholm.se

Ledamot (SD) Exploateringsnämnden
Ledamot (SD) Socialnämnden
Ledamot (SD) Södermalms stadsdelsnämnd
Christina Wallmark (SD)

Högupplöst foto