Peter Wallmark (--)

Valkrets: Yttre Västerort
Plats i Rådsalen: 88
E-post: peter.wallmark@stockholm.se

Ombud (SD) Storsthlm (tidigare KSL)
Ledamot (SD) Exploateringsnämnden
Ledamot (SD) Fastighetsnämnden
Ledamot (--) Kommunfullmäktige
Ledamot (SD) Kommunstyrelsen
Ledamot (SD) Stadsbyggnadsnämnden
Ledamot (SD) Stadsbyggnadsnämndens byggnadsdelegerade
Ledamot (SD) Trafiknämnden
Vigselförrättare (SD) Vigselförrättare
Peter Wallmark (--)
Fotograf: Björn Dalin
Högupplöst foto