Ndumbe Bah Öhman (MP)


Ersättare (MP) Avfallsnämnden
Suppleant (MP) Stockholm Avfall AB
Suppleant (MP) Stockholm Vatten AB
Suppleant (MP) Stockholm Vatten och Avfall AB
förtorendevald

Sök förtroendevald