Anna Rantala Bonnier (Fi)

socionom
Valkrets: Västra Söderort
Plats i Rådsalen: 106
E-post: annarantalabonnier@gmail.com

Ombud (Fi) Storsthlm (tidigare KSL)
Ledamot (Fi) Kommunfullmäktige
Ersättare (Fi) Socialnämnden
Ersättare (Fi) Socialnämndens organisations- och föreningsutskott
Anna Rantala Bonnier (Fi)
Fotograf: Björn Dalin
Högupplöst foto