Eva Risberg (S)

E-post: evarisberg04@hotmail.com

Ersättare (S) Stadsbyggnadsnämnden
Ersättare (S) Stadsbyggnadsnämndens byggnadsdelegerade
förtorendevald

Sök förtroendevald