Johan Sjölander (S)

Valkrets: Yttre Västerort
Plats i Rådsalen: 103
E-post: johan.sjolander@socialdemokraterna.se

Vice ordförande (S) Valnämnden
Ombud (S) Storsthlm (tidigare KSL)
Ledamot (S) Kommunfullmäktige
Ledamot (S) Valberedningen
Ersättare (S) Kommunstyrelsen
Ersättare (S) Kommunstyrelsens integrationsutskott
Ersättare (S) Kommunstyrelsens trygghetsutskott
förtorendevald
FOTO: Björn Dalin
Högupplöst foto

Sök förtroendevald