Johan Sjölander (S)

Valkrets: Yttre Västerort
Plats i Rådsalen: 103

Vice ordförande (S) Valnämnden
Ledamot (S) Kommunfullmäktige
Ledamot (S) Valberedningen
Ersättare (S) Kommunstyrelsen
förtorendevald

Sök förtroendevald