Nila Vikhe Patil (MP)

Civilekonom
Valkrets: Södermalm-Enskede
Plats i Rådsalen: 46
E-post: nila.vikhe.patil@mp.se

Ledamot (MP) Kommunfullmäktige
Ersättare (MP) Storsthlm (tidigare KSL)
Nila Vikhe Patil (MP)
Fotograf: Björn Dalin
Högupplöst foto