Susanne Wicklund (C)

Valkrets: Bromma-Kungsholmen
Plats i Rådsalen: 43
E-post: susanne.wicklund@centerpartiet.se

Ledamot (C) Avfallsnämnden
Ledamot (C) Exploateringsnämnden
Ledamot (C) Kommunfullmäktige
Ledamot (C) Stockholm Avfall AB
Ledamot (C) Stockholm Vatten AB
Ledamot (C) Stockholm Vatten och Avfall AB
Ledamot (C) Valberedningen
Ersättare (C) Storsthlm (tidigare KSL)
Susanne Wicklund (C)
Fotograf: Björn Dalin
Högupplöst foto