Birgitta Sevefjord (V)

Mobil: 0706343332
E-post: birgitta.sevefjord@stockholm.se

Ledamot (V) Södermalms sociala delegation
Ledamot (V) Södermalms stadsdelsnämnd

Sök förtroendevald