Johan Heinonen (S)

Account Manager
Mobil: 073-0812096
E-post: johan.heinonen.1966@gmail.com

Vice ordförande (S) Bromma sociala delegation
Ledamot (S) Bromma stadsdelsnämnd

Sök förtroendevald