Johan Heinonen (S)

Key Account Manager
Valkrets: Bromma-Kungsholmen
Plats i Rådsalen: 61
Mobil: 073-0812096
E-post: johan.heinonen@stockholm.se

Ordförande (S) Bromma stadsdelsnämnd
Ombud (S) Storsthlm (tidigare KSL)
Ledamot (S) Kommunfullmäktige
Ledamot (S) Kommunstyrelsens råd för nationella minoriteters rättigheter
Ledamot (S) Stadsholmen, AB
Ledamot (S) Svenska Bostäder, AB
Ledamot (S) Äldrenämnden
Ersättare (S) Avfallsnämnden
Suppleant (S) Stockholm Avfall AB
Suppleant (S) Stockholm Vatten AB
Suppleant (S) Stockholm Vatten och Avfall AB
Johan Heinonen (S)
Fotograf: Per Englund
Högupplöst foto