Johan Heinonen (S)

Key Account Manager
Valkrets: Bromma-Kungsholmen
Plats i Rådsalen: 61
Mobil: 073-0812096
E-post: johan.heinonen@stockholm.se

Ordförande (S) Bromma stadsdelsnämnd
Ordförande (S) Idrottsnämnden
Ombud (S) Storsthlm (tidigare KSL)
Ledamot (S) Kommunfullmäktige
Ledamot (S) Stadsholmen, AB
Ledamot (S) Svenska Bostäder, AB
Ledamot (S) Äldrenämnden
Suppleant (S) Stockholms Stadshus AB
Johan Heinonen (S)

Högupplöst foto