Johan Heinonen (S)

Key Account Manager
Valkrets: Bromma-Kungsholmen
Plats i Rådsalen: 61
Mobil: 073-0812096
E-post: johan.heinonen@stockholm.se

Ordförande (S) Bromma stadsdelsnämnd
Ombud (S) Storsthlm (tidigare KSL)
Ledamot (S) Kommunfullmäktige
Ledamot (S) Stadsholmen, AB
Ledamot (S) Svenska Bostäder, AB
Ledamot (S) Äldrenämnden
Johan Heinonen (S)

Högupplöst foto