Göran Hällström (M)

E-post: goran.hallstrom@stockholm.se

Ledamot (M) Bromma sociala delegation
Ledamot (M) Bromma stadsdelsnämnd
förtorendevald

Sök förtroendevald