Rashid Mohammed (V)

Valkrets: Yttre Västerort
Plats i Rådsalen: 65
Mobil: 0708614533
E-post: rashid.mohamed@yahoo.se, rashid.abdi.mohammed@stockholm.se

Vice ordf (samt nämndpresidium) (V) Spånga-Tensta sociala delegation
Vice ordförande (V) Kommunstyrelsens integrationsutskott
Vice ordförande (V) Spånga-Tensta stadsdelsnämnd
Ombud (V) Storsthlm (tidigare KSL)
Ledamot (V) Arbetsmarknadsnämnden
Ledamot (V) Familjebostäder, AB
Ledamot (V) Kommunfullmäktige
Ledamot (V) Kommunstyrelsen
Ledamot (V) Kommunstyrelsens trygghetsutskott
Rashid Mohammed (V)
Fotograf: Björn Dalin
Högupplöst foto