Rashid Mohammed (V)

Valkrets: Yttre Västerort
Plats i Rådsalen: 28
Mobil: 0708614533
E-post: rashid.abdi.mohammed@stockholm.se

Ordförande (V) Spånga-Tensta stadsdelsnämnd
Ombud (V) Storsthlm (tidigare KSL)
Ledamot (V) Kommunfullmäktige
Ledamot (V) Socialnämnden
Ledamot (V) Valberedningen
Ersättare (V) Kommunstyrelsen
Ersättare (V) Socialnämndens organisations- och föreningsutskott
Suppleant (V) Familjebostäder, AB
Rashid Mohammed (V)
Fotograf: Björn Dalin
Högupplöst foto