Annika Friberg (M)

Valkrets: Yttre Västerort
Plats i Rådsalen: 69
E-post: annika.friberg@stockholm.se

Vice ordförande (M) Spånga-Tensta stadsdelsnämnd
Ombud (M) Storsthlm (tidigare KSL)
Ledamot (M) Arbetsmarknadsnämnden
Ledamot (M) Kommunfullmäktige
Ledamot (M) Kommunstyrelsen
Ledamot (M) Kommunstyrelsens ekonomiutskott
Annika Friberg (M)
Fotograf: Michael Folmer
Högupplöst foto