Ingebrikt Sjövik (M)

Officer
E-post: ingebrikt.sjovik@gmail.com

Ersättare (M) Stadsbyggnadsnämnden
Ersättare (M) Stadsbyggnadsnämndens byggnadsdelegerade
förtorendevald

Sök förtroendevald