Carolina Gomez Lagerlöf (S)

E-post: carolina.gomez.lagerlof@stockholm.se

Ledamot (S) Revisorsgrupp 1
Ledamot (S) Revisorsgrupp 2
Ersättare (S) Revisorskollegiet
Lekmannarevisorssuppleant (S) Invest Stockholm Business Region AB
Lekmannarevisorssuppleant (S) Nynäshamns Hamn AB
Lekmannarevisorssuppleant (S) Stiftelsen SHIS Bostäder
Lekmannarevisorssuppleant (S) Stockholm Business Region AB
Lekmannarevisorssuppleant (S) Stockholms Hamn AB
Lekmannarevisorssuppleant (S) Visit Stockholm AB
Carolina Gomez Lagerlöf (S)

Högupplöst foto