Carolina Gomez Lagerlöf (S)

E-post: carolina.gomez.lagerlof@stockholm.se

Ledamot (S) Revisorsgrupp 1
Ledamot (S) Revisorsgrupp 2
Ersättare (S) Revisorskollegiet
Lekmannarevisorssuppleant (S) Invest Stockholm Business Region AB
Lekmannarevisorssuppleant (S) Nynäshamns Hamn AB
Lekmannarevisorssuppleant (S) Stiftelsen Hotellhem i Stockholm (SHIS)
Lekmannarevisorssuppleant (S) Stockholm Business Region AB
Lekmannarevisorssuppleant (S) Stockholms Hamn AB
Lekmannarevisorssuppleant (S) Visit Stockholm AB

Sök förtroendevald