Maria Pettersson (Fi)

E-post: maria.pettersson@feministisktinitiativ.se

Ersättare (Fi) Avfallsnämnden
Suppleant (Fi) Stockholm Avfall AB
Suppleant (Fi) Stockholm Vatten AB
Suppleant (Fi) Stockholm Vatten och Avfall AB
förtorendevald

Sök förtroendevald