Maria Mustonen (V)

Valkrets: Västra Söderort
Plats i Rådsalen: 29
Mobil: 076-1229115
E-post: maria.mustonen@stockholm.se

Ombud (V) Storsthlm (tidigare KSL)
Ledamot (V) Kommunfullmäktige
Ledamot (V) Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Ledamot (V) S:t Erik Fiber AB
Ledamot (V) Stadsbyggnadsnämnden
Ledamot (V) Stadsbyggnadsnämndens byggnadsdelegerade
Ledamot (V) Stadsbyggnadsnämndens namnberedning
Ledamot (V) Stokab, AB
Suppleant (V) Stockholms Hamn AB
Maria Mustonen (V)
Fotograf: Peter Philips
Högupplöst foto