Maria Mustonen (V)

Valkrets: Västra Söderort
Plats i Rådsalen: 29
Mobil: 070 312 23 39
E-post: maria.2.mustonen@regionstockholm.se

Ombud (V) Storsthlm (tidigare KSL)
Ledamot (V) Kommunfullmäktige
Ledamot (V) Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Ledamot (V) Stadsbyggnadsnämnden
Ledamot (V) Stadsbyggnadsnämndens byggnadsdelegerade
Ledamot (V) Stockholms Stads Parkerings AB
Maria Mustonen (V)