Catharina Piazzolla (S)

Valkrets: Västra Söderort
Plats i Rådsalen: 98
Mobil: 0707331129
E-post: catharina.piazzolla@socialdemokraterna.se

Ordförande (S) Valnämnden
Ledamot (S) Kommunfullmäktige
Ledamot (S) Valberedningen
Ersättare (S) Kommunstyrelsen
Catharina Piazzolla (S)