Catharina Piazzolla (S)

Valkrets: Västra Söderort
Plats i Rådsalen: 98
Mobil: 0707331129
E-post: catharina.piazzolla@socialdemokraterna.se

Ordförande (S) Valnämnden
Ombud (S) Storsthlm (tidigare KSL)
Ledamot (S) Kommunfullmäktige
Ledamot (S) Valberedningen
Ersättare (S) Kommunstyrelsen
Ersättare (S) Kommunstyrelsens personal- och jämställdhetsutskott
Catharina Piazzolla (S)