Gabriel Kroon (SD)

Gruppledare
Valkrets: Östra Söderort
Plats i Rådsalen: 86
Stadshuset
105 35
Stockholm
E-post: gabriel.kroon@stockholm.se

Ombud (SD) Storsthlm (tidigare KSL)
Ledamot (SD) Kommunfullmäktige
Ledamot (SD) Kommunstyrelsen
Ledamot (SD) Socialnämnden
Ersättare (SD) Exploateringsnämnden
Ersättare (SD) Kungsholmens stadsdelsnämnd
Gabriel Kroon (SD)