Mohamed Nuur Bashir Abdi (S)

Telefon: pedagog
Mobil: 0728750765
E-post: mohamed_1991-tensta@outlook.com

Ersättare (S) Socialnämnden
Ersättare (S) Socialnämndens tillståndsutskott
förtorendevald

Sök förtroendevald