Magnus Granat (M)

Sjöofficer
E-post: magnus.granat@stockholm.se

Ledamot (M) Östermalms sociala delegation
Ledamot (M) Östermalms Stadsdelsnämnd

Sök förtroendevald