Roslana Cederhage (M)

Statsvetare
Valkrets: Södermalm-Enskede
E-post: roslana.cederhage@stockholm.se

Ledamot (M) Kommunstyrelsens råd för Agenda 2030
Ledamot (M) Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Ledamot (M) Södermalms sociala delegation
Ersättare (M) Kommunfullmäktige
Ersättare (M) Södermalms stadsdelsnämnd
Roslana Cederhage (M)