Roslana Cederhage (M)

Statsvetare
E-post: roslana.cederhage@moderaterna.se

Ordförande (M) Södermalms sociala delegation
Ersättare (M) Södermalms stadsdelsnämnd
Roslana Cederhage (M)