Steven Crosson (KD)

Valkrets: Södermalm-Enskede, Västra Söderort, Yttre Västerort
E-post: stevencrosson@hotmail.com

Ersättare (KD) Kommunfullmäktige
Ersättare (KD) Kulturnämnden
Ersättare (KD) Kulturnämndens arkivutskott
Ersättare (KD) Stockholms konstråd
Steven Crosson (KD)