Magnus Waller (S)

E-post: magnus.waller@stockholm.se

Vice ordf (samt nämndpresidium) (S) Norrmalms sociala delegation
Ledamot (S) Norrmalms stadsdelsnämnd

Sök förtroendevald