Mats Hasselgren (L)

Valkrets: Norrmalm-Östermalm-Gamla Stan
Plats i Rådsalen: 77
E-post: mats.hasselgren@liberalerna.se

Ledamot (L) Kommunfullmäktige
Ledamot (L) Östermalms Stadsdelsnämnd
Ersättare (L) Storsthlm (tidigare KSL)
Ersättare (L) Utbildningsnämnden

Sök förtroendevald