Ulla Wihlman (MP)

MSc, PhD
E-post: ulla.wihlman.mp@gmail.com

Ledamot (MP) Äldrenämnden
Ersättare (MP) Storsthlm (tidigare KSL)

Sök förtroendevald