Oskar Taxén (S)


Ledamot (S) Avfallsnämnden
Ledamot (S) Stockholm Avfall AB
Ledamot (S) Stockholm Vatten AB
Ledamot (S) Stockholm Vatten och Avfall AB
förtorendevald

Sök förtroendevald