Banar Sabet (C)

Företagare och Social Entreprenör
Valkrets: Norrmalm-Östermalm-Gamla Stan
Plats i Rådsalen: 44
Mobil: 0731439731
E-post: banar.sabet@centerpartiet.se

Ledamot (C) Kommunfullmäktige
Ersättare (C) Valberedningen
Suppleant (C) Stockholmshem, AB
Banar Sabet (C)
Fotograf: Björn Dalin
Högupplöst foto