Jeanette Malmström (SD)

Valkrets: Bromma-Kungsholmen
Plats i Rådsalen: 93
E-post: Jeanette.malmstrom@stockholm.se

Ledamot (SD) Kommunfullmäktige
Ersättare (SD) Kungsholmens stadsdelsnämnd
Ersättare (SD) Stadsbyggnadsnämnden
Ersättare (SD) Stadsbyggnadsnämndens byggnadsdelegerade
Ersättare (SD) Storsthlm (tidigare KSL)
förtorendevald
FOTO: Björn Dalin
Högupplöst foto

Sök förtroendevald