Jakob Sahlin (S)

Mobil: 0730549986
E-post: jsgsahlin@gmail.com

Ledamot (S) Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Jakob Sahlin (S)

Högupplöst foto