Esme Güler (S)

Folkrörelsenutvecklare
Valkrets: Yttre Västerort
Plats i Rådsalen: 103
E-post: esme_guler@hotmail.com

Ledamot (S) Kommunfullmäktige
Ledamot (S) Kulturnämnden
Ledamot (S) Kulturnämndens arkivutskott
Esme Güler (S)