Esme Güler (S)

Valkrets: Yttre Västerort

Ersättare (S) Fastighetsnämnden
Ersättare (S) Kommunfullmäktige
förtorendevald

Sök förtroendevald