Malena Liedholm Ndounou (C)

Mobil: 072 560 70 70
E-post: malena.liedholm@centerpartiet.se

Ordförande (C) Farstas demokrati-, integrations- och föreningsråd
Ledamot (C) Farsta stadsdelsnämnd

Sök förtroendevald