Marie-Louise Olofsson (M)

fd Projektledare
Mobil: 070-495 09 07
E-post: marie-louise.olofsson@comhem.se

Ersättare (M) Skärholmens sociala delegation
Ersättare (M) Skärholmens stadsdelsnämnd

Sök förtroendevald