Lisa Carlbom (MP)

Mobil: 070 731 73 48
E-post: lisa.carlbom@gmail.com

Ledamot (MP) Farsta stadsdelsnämnd
Ledamot (MP) Farstas demokrati-, integrations- och föreningsråd
Ledamot (MP) Farstas miljöråd

Sök förtroendevald