Matthias Hudl Waltin (S)

Tekn. dr
E-post: mhudl11@gmail.com, matthias.hudl@stockholm.se

Ledamot (S) Bromma stadsdelsnämnd
Ersättare (S) Bromma sociala delegation

Sök förtroendevald