Ulla Smedberg (OPOL)

E-post: ulla.smedberg@telia.com

Vice ordförande FR Hägersten-Älvsjö råd för funktionshinderfrågor
Ulla Smedberg (OPOL)