Axel Otten (OPOL)

Ledamot

Vice ordförande RSMH Hägersten-Älvsjö råd för funktionshinderfrågor
Vice ordförande-Org DHR Skärholmens råd för funktionshindersfrågor
Axel Otten (OPOL)