Mariam Asghari (S)

Valkrets: Västra Söderort

Ersättare (S) Kommunfullmäktige
Ersättare (S) Kulturnämnden
Ersättare (S) Kulturnämndens arkivutskott
Mariam Asghari (S)